GÓRNIK RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Copyright © 2015 by "ROD GÓRNIK"      All Rights reserved       
 

   Umowa przeniesienia prawa do działki 


 
   Umowa dzierżawy


 
   Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
   Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu
  Deklaracja członkowska