GÓRNIK RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Copyright © 2015 by "ROD GÓRNIK"      All Rights reserved       
 
Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GÓRNIK” informuje, że posiada                        
WOLNE DZIAŁKI  ogrodnicze w swoich granicach.
Ogródki działkowe są wspaniałym miejscem wypoczynku, wspólnego spędzania czasu                           
i integracji rodzin. Dysponujemy wolnymi działkami o powierzchni od 220 m2 do 500 m2.
Niektóre z nich posiadają altanki. Zachęcamy zainteresowanych !
Szczegółowych informacji dotyczących wolnych działek w ROD GÓRNIK, można uzyskać
pisząc na adres mailowy: gornikzgorzelec@o2.pl lub kontaktując się telefonicznie z
prezesem zarządu ROD : 885 497 777, bądź bezpośrednio w biurze zarządu ROD
znajdującego się na terenie Ogrodu. Biuro zarządu ROD czynne jest w terminach i
godzinach podanych w zakładce AKTUALNOŚCI.