GÓRNIK RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Copyright © 2015 by "ROD GÓRNIK"      All Rights reserved       
 
KADENCJA 2019-2022
ORGANY ROD „GÓRNIK” :

I. ZARZĄD ROD :
1. Prezes - Tadeusz Korbut
2. Wiceprezes - Danuta Bogdziewicz
3. Sekretarz - Anna Garlińska
4. Skarbnik - Teresa Solecka
5. Członek zarządu - Marian Kubów
6. Członek zarządu -Leszek Szymala


II. KOMISJA REWIZYJNA :
1. Przewodniczący - Krystyna Milanowska
2. Z-ca przewodniczącego - Łukasz Gzyl
3. Sekretarz - Anna Chamuczyńska